GTAGames.nl
Log in om dit te volgen  
Volgers 0
KineticVermin79

Korte cursus Powershell

2 berichten in dit onderwerp

Powershell:

 

Kleine oefening waarbij we 2 getallen optellen

"clear host

[int] $x=read-host "Geef getal 1 in."

[int] $y=read-host "Geef getal 2 in."

write-host "De optelling van de 2 getallen is" ($x+$y)"

 

Kleine oefening waarbij we de som doen van 2 getallen:

"clear host

[int] $x=read-host "Geef getal 1 in."

[int] $y=read-host "Geef getal 2 in."

write-host "De som van de 2 getallen is" ($x*$y)"

 

Kleine oefening waarbij we de macht nemen van 2 getallen.

"clear host

[int] $x=read-host "Geef getal 1 in."

[int] $y=read-host "Geef getal 2 in."

write-host $x " tot de " $y" de macht is gelijk aan" ([math]::pow($x, $y))"

 

Kleine oefening waarbij we de vierkantswortel nemen van een getal.

"clear host

[int] $VWortel=read-host "Geef het getal in waarvan je de vierkantswortel wilt in"

write-host "De vierkantswortel van " $VWortel " is gelijk aan" ([math]::sqrt($VWortel))"

 

Kleine oefening waarbij we de derdemachtswortel nemen van een getal.

"clear host

[int] $3Wortel=read-host "Geef het getal in waarvan je de derdermachtswortel wilt in"

write-host "De derdemachtswortel van " $3Wortel " is gelijk aan" ([math]::pow($3Wortel, 1/3))"

 

Kleine oefening waarbij we de binaire waarde van een getal bereken.

"clear host

[int] $Binair=read-host "Geef het getal in waarvan je de binaire waarde wilt berekenen."

write-host $Binair "telt in het binair " ([math]::log($Binair) / [math]::log(2)) " bits""

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menu:

clear host
write-host "Menu:"
$array = @{1 = “Dagsoep met brood”; 2 = "Stoofvlees met friet"; 3 = "Croque monsieur"; 4 = "Vol au vent met frietjes"; 5 = "Spaghetti Bolognese"} 
$prijs= @{1 =”€6”; 2 = "7"; 3 = "8"; 4 = "9"; 5 = "10"; 6 = "11"}
 foreach ($Gerect in $Array) {
   write-host $Gerecht
 }
[int] $Keuze = read-host “Maak uw keuze:”
if ($keuze -ge 6 ) {
write-host "U hebt een onbestaande keuze gemaakt"}
else {
 Write-Host " Het gerecht" $array[$Keuze] "kost u" $prijs[$Keuze] "euro"
}

 

get-psdrive: lijst van alle bestanden van de gebruiker

get-childitem -Path “c:\Program Files” -Recurse -Filter ado*.dll -Name -ErrorAction silentlycontinue: zoekt bestanden met patroon "ado*.dll" in de map " c:\Program Files " en zijn submappen

 

get-childitem -Path $env:ProgramFiles -recurse -Include *.exe |
Where-Object -FilterScript {($_.LastWriteTime -gt "2015-10-01") -and ($_.Length -ge 1mb) -and  ($_.Length -le 10mb)}
: Toon alle uitvoerbare bestanden uit de map Program Files en onderliggende mappen die gewijzigd werden na 1 oktober 2015 met bestandsgrootte gelegen tussen 1 megabyte en 10 megabyte:

 

Clear-item: maakt een item leeg, verwijdert het niet

 

Copy-item: gebruikt voor het kopiëren van mappen en bestanden

copy-item –path c:\temp –destination c:\temper – recurse –force

-recurse: vermeld je om te zeggen dat inhoud van mappen ook gekopieerd moet worden

 

get-item: gebruik je om toegang te krijgen tot eigenschappen van een object

Invoke-item: doet het zelfde als dubbelclick

Move-item: gebruikt om mappen te verplaatsen

 

new-item: gebruikt om nieuwe items aan te maken

new-item –path d:\ps\tester\file1.txt –itemtype file

 

Remove-item: gebruikt om mappen en bestanden te verwijderen

-recurse: zonder dit moet je toestemming geven

remove-item d:\temper

 

Rename-item: andere naam aan item geven

rename-item –path d:\ps\tester\file1.txt fileOne.txt

 

Set-item: gebruikt om een item waarde te geven / niet beschikbaar voor bestandssysteem wel voor: Alias, Environment, Function, Registry, en Variable

 

...-Itemproperty: gebruikt om te navigeren in het register

 

$acl=get-acl –path c:\users\bep.broeders\tijdelijk: gebruikersmachtigingen zien van een bestand

$acl=set-acl –path c:\users\bep.broeders\tijdelijk : gebruikersmachtigingen aanpassen van een bestand

 

addaccessrule: gebruikt om regels toe te voegen aan de ACL

removeaccessrule: gebruikt om regels te verwijderen uit de ACL

 

Rechten bekijken:

back-up origineel

$acl0=get-acl c:\users\ll-xxxxx\tijdelijk

 

de huidige acl als variabele

$acl = Get-Acl c:\users\ll-xxxxx\tijdelijk

 

een array met de gegevens voor de machtiging

$permission = "domein\gebruiker","FullControl","Allow"

 

de machtiging opslaan in een toegangsregel

$accessRule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule $permission

 

de toegangsregel toepassen (grijpt met het object in het geheugen plaats)

$acl.SetAccessRule($accessRule)

 

De toegangsregel schrijven

set-acl -aclobject $acl -path c:\users\ll-xxxxx\tijdelijk

 

Rechten verwijderen:

back-up origineel

$acl0=get-acl c:\users\ll-xxxxx\tijdelijk

 

# de huidige acl als variabele

$acl=get-acl c:\users\ll-xxxxx\tijdelijk

 

# een array met de gegevens voor de machtiging

$permission = "domein\gebruiker","FullControl","Allow"

 

# de machtiging opslaan in een toegangsregel

$accessrule = New-Object system.security.AccessControl.FileSystemAccessRule $permission

 

# de toegangsregel toepassen (grijpt met het object in de geheugenplaats)

$acl.RemoveAccessRuleAll($accessrule)

 

# De toegangsregel schrijven

set-acl -aclobject $acl c:\users\ll-xxxxx\tijdelijk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naar bestand schrijven:

Get-WmiObject -class Win32_OperatingSystem >c:\temp\resultaat.txt

Add/set-WmiObject kan ook

 

Tekstbestand lezen:

get-content C:\temp\resultaat.txt

 

Tekst zoeken in een bestand:

get-childitem|select-string “version”

 

Omzetten naar XML:

Get-WmiObject -class Win32_OperatingSystem|export-clixml -encoding UTF8 -path c:\temp\resultaat.xml

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WMI-objecten: gebruikt om bronnen in Windows te benaderen

Get-WMIObject: gebruik je om deze te benaderen

 

complete lijst van klassen opvragen: 

get-wmiobject –list

 

Filter toepassen met pipeline:

get-wmiobject –list|where{$_.name –match “Printer”}

 

Voor computer op afstand:

get-wmiObject -list –computername Computernaam

 

Lijst van details besturingssysteem:

Get-WmiObject -class Win32_OperatingSystem

extra eigenschappen:

Get-WmiObject -class Win32_OperatingSystem|format-list -property name, serialnumber

 

Netwerkadapters opvragen:

Get-WmiObject -Class Win32_NetworkAdapterConfiguration

Via IP-adres:

Get-WmiObject -Class Win32_NetworkAdapterConfiguration -Filter IPEnabled=TRUE

Via MAC-adres:

get-wmiobject Win32_NetworkAdapterConfiguration|format-table MacAddress, Description -autosize

 

Printers opvragen:

$klasse = “win32_printer” get-wmiobject –class $klasse | Format –table -autosize

 

Shares:

Win32_Share-klasse

get-wmiobject -class win32_share

Map aanmaken:

$a=(Get-WmiObject -List -ComputerName . | Where-Object {$_.Name -eq   "Win32_Share"})

$a.Create("C:\tijdelijk","tijdelijk",0,25, "Tijdelijk")

Map verwijderen:

(get-wmiobject -class win32_share –filter `  "name='tijdelijk'").delete()

 

.Net klassen:

Kan in Powershell, soms moet je referentie leggen

 

Users:

get-wmiobject -class win32_userAccount

 

Groepen:

get-wmiobject -class win32_Group

 

Leden van groep:

Get-WmiObject Win32_Groupuser

 

Inhoud website weergeven:

$obj=new-object system.net.webclient

$obj.DownloadString("Website")

> voor pagina opslaan

 

Dit bericht delen


Link naar bericht
Delen op andere websites
GTAGames.nl

Geplaatst: (bewerkt)

Maar wat zou ik hier mee moeten? Een korte inleiding van wat iets inhoud is misschien fijn. Op een techforum zullen ze vast wel weten wat dit allemaal is, maar ik heb geen idee. Ik ben wel altijd geïnteresseerd in dit soort dingen, maar ik weet gewoon echt niet wat ik aan het lezen ben.

Bewerkt: door Nyltje
gedesinteresseerd :7

Dit bericht delen


Link naar bericht
Delen op andere websites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet lid zijn om te kunnen reageren

Een account aanmaken

Registreer je voor een eigen account. Het is snel en makkelijk!


Nu registreren

Inloggen

Heb je al een account? Log hier in.


Nu inloggen
Log in om dit te volgen  
Volgers 0

  • Recent actief   0 leden

    Er zijn hier geen geregistreerde gebruikers aanwezig.